Projekti

SAKNES RŪJIENĀ

Latvijasdzimtas.lv veidots projekts Rūjienas simtgadei.

Attīstoties tehnoloģijas laikmetam, kultūrvēsturiskajam mantojumam būtu jāiet kopsolī ar laika izvirzītajām tehnoloģiskajām prasībām. Tas nozīmē - kultūrvēsturei jākļūst pieejamai un aplūkojamai arī interneta vidē, kas nodrošina pieeju neatkarīgi no indivīda atrašanās vietas pasaulē, darba laika un materiālā nodrošinājuma.

Svarīgi arī pašu kultūrvēsturisko mantojumu pasniegt sabiedrībai interesantā, identitāti veicinošā un interaktīvā veidā - saprotamu un viegli lietojamu. Lai ikvienam, kura saknes meklējamas Rūjienas pusē, ir iespējams tās identificēt un stiprināt, izjūtot piederību šai vietai.

Izveidota Rūjienas kultūrvēsturiskā datu bāze,  sistematizēts un digitalizēts Rūjienas izstāžu zāles arhīvs, pārrakstīti dokumenti (rokraksti) par Rūjienu un tās apkārtni vēsturisko muižu lokācijas ietvaros.

Izveidta interaktīvā karte par Rūjienas ielām, ēkām un citiem kultūrvēsturiskajiem objektiem, saistot tos ar Rūjienai vēsturiski piederīgām personām.

Alpūkot projektu: Saknesrujiena.lv

Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat, ka mēs izmantojam sīkfailus.