Privātums

1. Visi Portālā ievietotie lietotāju/lietotāju- dalībnieku personas dati un personas identifikācijas kodi tiek aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

2. Reģistrējoties Portālā un/vai lietojot Portālu, lietotājs/lietotājs-dalībnieks izsaka piekrišanu, ka Latvijasdzimtas.lv veic attiecīgā lietotāja personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādi Fizisko personu datu aizsardzības likuma izpratnē.

3. Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes pārzinis ir SIA RENIV, reģ. Nr. 40103241367, juridiskā adrese: Pļavnieku iela 9-19, Rīga.

4. Lietotāju/lietotāju dalībnieku personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes mērķis – lietotāju savstarpējās komunikācijas pakalpojumu nodrošināšana, lietotāju dažāda satura publicēšana un pakalpojumu piedāvāšana lietotājiem.

5. Portālā reģistrēts lietotājs/ lietotājs- dalībnieks ir informēts un piekrīt, ka attiecīgā lietotāja profilā norādītie dati (piemēram, vārds un uzvārds, dzīvesvieta, profila attēls u.tml.) un profilā esošais saturs ir publiski pieejami visiem pārējiem Portāla reģistrētajiem lietotājiem/ lietotājiem- dalībniekiem, kā arī ierobežotā apjomā – trešajām personām (ievērojot lietotāja profilā noteikto attiecīgā lietotāja iespēju izvēlēties atsevišķu datu un satura pieejas ierobežošanu), un ka šo publisko datu apstrāde nav atkarīga no Latvijasdzimtas.lv. Reģistrēta lietotāja/lietotāja- dalībnieka profilā tiek saglabāts paša lietotāja ievietots saturs un citu lietotāju publicēts saturs.

6. Portālā reģistrētiem lietotājiem/ lietotājiem dalībniekiem ir tiesības pašiem izvēlēties sava profila privātuma pakāpi un attiecīgi to koriģēt Portālā (lietotāja profila sadaļā “Personiskie uzstādījumi”). Portālā reģistrētiem lietotājiem/ lietotājiem- dalībniekiem ir tiesības pašiem pievienot, labot vai dzēst savā profilā norādītos datus, saturu un informāciju, kā arī dzēst visu profilu. Ja tiek dzēsts reģistrēta lietotāja- dalībnieka profils, tad lietotāja- dalībniekapievienotie personu ieraksti netiek dzēsti, tie tiek saglabāti Latvijasdzimtas.lv datu bāzē.

7. Saturu, kas tiek publicēts reģistrēta lietotāja/ lietotāja- dalībnieka profilā, var apskatīt gan datorā, gan arī mobilajā aplikācijā , tāpēc šādu saturu (piemēram, profila bildi), izmantojot Portālu, pārlūkprogrammu vai ierīču piedāvātās iespējas, var būt iespējams saglabāt minētajās ierīcēs. Tāpēc lietotājam ir pienākums ievietot tikai tādu saturu, kam varēs piekļūt citi Portāla lietotāji.

8. Lietotājs/ lietotājs- dalībnieks ir informēts un piekrīt, ka Portālā var tikt izvietotas un lietotājam var tikt nosūtītas trešo personu reklāmas.

9. Latvijasdzimas.lv saņem un saglabā informāciju no lietotāja izmantotā interneta pārlūka un par mobilajām ierīcēm. Sīkfails ir neliels teksta fails, ko izveido vietne un kas tiek glabāts datorā vai mobilajā ierīcē. Latvijasdzimtas.lv izmanto sīkfailus, lai uzlabotu Portāla darbību, piemēram, analītiskos sīkfailus, uzstādījumu sīkfailus, ģeogrāfiskos sīkfailus. Sīkfailus var nolasīt tikai tā vietne, kurai tie ir izveidoti, turklāt lietotājs var savā interneta pārlūkā vai mobilajā ierīcē neakceptēt sīkfailus visām vai konkrētām vietnēm.

10. Latvijasdzimtas.lv ir tiesības apkopot un publicēt informāciju par lietotāju kopumu, nekādi neidentificējot konkrētus lietotājus un neizpaužot to personas datus.

11. Reģistrējoties Portālā un/vai lietojot Portālu, lietotājs/lietotājs-dalībnieks apliecina, ka ir informēts un piekrīt, ka Latvijasdzimtas.lv ir tiesības nodot attiecīgā lietotāja personas datus sekojošos gadījumos:
11.1. citām personām, ja Latvijasdzimtas.lv saņem lietotāja/lietotāja-dalībnieka piekrišanu;
11.2. citām personām, ja nepieciešams nodot lietotāja/ lietotāja-dalībnieka personas datus, lai piegādātu produktus vai nodrošinātu pakalpojumus, ko pasūtījis lietotājs;
11.3. tiesībaizsardzības institūcijām, ja Latvijasdzimtas.lv saņem Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā attiecīgu pieprasījumu;
11.4. tiesībaizsardzības institūcijām, ja Latvijasdzimtas.lv konstatē, ka attiecīgā lietotāja rīcība pārkāpj šos Noteikumus un/vai Latvijas Republikas normatīvos aktus, kā rezultātā tiek vai var tikt skartas Latvijasdzimtas.lv, Portāla lietotāju vai citu personu intereses.