Distances līgums - noteikumi

1.Šie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir līgums starp SIA RENIV un pakalpojuma pircēju (turpmāk tekstā – Lietotājs).

2.Portālu uztur un administrē SIA RENIV, reģistrācijas Nr. 40103241367, juridiskā adrese: Rīga, Pļavnieku iela 9-19, e-pasts: info@latvijasdzimtas.lv (turpmāk tekstā – Latvijasdzimtas.lv).

3.Latvijasdzimtas.lv nodrošina informācijas sabiedrības pakalpojumu sniegšanu portālā www.latvijasdzimtas.lv (turpmāk tekstā – Portāls).

4.Reģistrētam lietotājam/lietotājam-dalībniekam ir iespēja saņemt Portālā piedāvātos pakalpojumus pēc tam, kad Lietotājs/ lietotājs- dalībnieks ir piekritis attiecīgajiem noteikumiem un iegādājies portāla norēķina punktus. Viena punkta aktuālā vērtība ir norādīta katra Lietotāja/Lietotāja-dalībnieka profilā, sadaļā “Maciņš”.

5.Lietotājs/lietotājs dalībnieks var iegādāties portāla norēķina punktus, no sava individuālā eiro maciņa portālā Latvijasdzimtas.lv. Lietotājs maciņu papildina izvēloties attālināto maksājumu sistēmu Paysera. Latvijasdzimtas.lv nodrošina Lietotājam pakalpojuma lietošanas iespēju uzreiz pēc maksājuma veikšanas, izņemot, ja pakalpojuma aprakstā noteikts pretējais.

6.Lietotājs/Lietotājs- dalībnieks no portāla Latvijasdzimtas.lv maciņa naudas līdzekļus nevar pārskaitīt uz citiem fiziskiem vai virtuāliem kontiem, kā tikai norēķināties par pakalpojumiem, kas tiek piedāvāti portālā www.Latvijasdzimtas.lv , izņemot gadījumus, ka Lietotājs- dalībnieks ir pieprasījis uzkrāto atlīdzības punktu izmaksu, saskaņā ar “Reģistrēta lietotāja- dalībnieka atlīdzības un tās izmaksas noteikumiem”.

7.Lietotājam/Lietotājam- dalībniekam nav tiesību izmanot atteikuma tiesības tiklīdz ir uzsākta pakalpojuma lietošana, jo distances līgums ir noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā.

8.Pakalpojuma apmaksas veikšana nozīmē pakalpojuma pasūtīšanas faktu un Lietotāja/ Lietotāja- dalībnieka neatsaucamu piekrišanu Noteikumiem.

9.Noteikumi netiek glabāti, bet ir pieejami apstiprināšanai reģistrējoties portālā, kā arī tie ir pieejami Portālā.

10.Noteikumi ir saistoši kopā ar citu norādīto informāciju par pakalpojumu un citiem Portāla lietošanas noteikumiem. Šie Noteikumi stājas spēkā ar brīdi, kad Lietotājs ir veicis pakalpojuma apmaksu.

11.Latvijasdzimtas.lv ir tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem grozīt un papildināt Noteikumus. Izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas Portālā.