Latvijasdzimtas.lv distances līgums - noteikumi

1.Šie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir līgums starp SIA RENIV un pakalpojuma pircēju (turpmāk tekstā – Lietotājs).
2.Portālu Latvijasdzimtas.lv (turpmāk tekstā – Portāls) uztur un administrē SIA RENIV, reģistrācijas Nr. 40103241367, juridiskā adrese: Rīga, Pļavnieku iela 9-19, e-pasts: info@latvijasdzimtas.lv .
3.Portālā tiek nodrošināta maksas pakalpojumu sniegšana.
4.Reģistrētam lietotājam ir iespēja saņemt Portālā maksas pakalpojumus, ja reģistrējoties piekritis attiecīgajiem noteikumiem (Lietošanas noteikumiem, Privātuma politikai, Sīkdatņu politikai un Distances līguma noteikumiem).
5.Lietotājs vispirms iegādājas Portāla Latvijasdzimtas.lv punktus (eiro valūtā), viena punkta vērtība ir 0,10 €. Minimālais punktu skaits, ko iespējams iegādāties ir 15 punkti, tas ir pirkums 1,50 € apmērā. Iegādātos punktus Lietotājs redz sava profila maciņā, pēcāk izvēlas kādu pakalpojumu vēlas apmaksāt un norēķinu veic no sava maciņa (Portālā). Lietotājs maciņu papildina izvēloties attālināto maksājumu sistēmu Paysera. Portāls nodrošina Lietotājam pakalpojuma lietošanas iespēju uzreiz pēc maksājuma veikšanas, izņemot, ja pakalpojuma aprakstā noteikts pretējais.
6.Lietotājs no Portāla maciņa naudas līdzekļus nevar pārskaitīt uz citiem fiziskiem vai virtuāliem kontiem, kā tikai norēķināties par pakalpojumiem, kas tiek piedāvāti Portālā. Portāla maciņā ieskaitītie naudas līdzekļi netiek atgriezti.
7.Lietotājam nav tiesību izmanot atteikuma tiesības tiklīdz ir uzsākta pakalpojuma lietošana, jo distances līgums ir noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā.
8.Pakalpojuma apmaksas veikšana nozīmē pakalpojuma pasūtīšanas faktu un Lietotāja neatsaucamu piekrišanu Noteikumiem.
9.Noteikumi netiek glabāti, bet ir pieejami apstiprināšanai reģistrējoties portālā, kā arī tie ir nepārtraukti pieejami Portālā.
10.Noteikumi ir saistoši kopā ar citu norādīto informāciju par pakalpojumu un citiem Portāla lietošanas noteikumiem. Šie Noteikumi stājas spēkā ar brīdi, kad Lietotājs ir reģistrējies Portālā,
11.Latvijasdzimtas.lv ir tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem grozīt un papildināt Noteikumus. Izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas Portālā.