Bonusu sistēma pārrakstītājiem

Čaklākajiem arhīva dokumentu pārrakstītājiem ir izstrādāta Bonusu sistēma!

IEGUVUMS
VIP BRONZA VIP SUDRABS VIP ZELTS

Lietotājiem, kuri pārrakstījuši 1000 ierakstus* Lietotājiem, kuri pārrakstījuši 10000 ieraktus * Lietotājiem, kuri pārrakstījuši 20 000 ierakstus *
Detalizēts meklētājs x x x
Pieeja sadaļai “Citi avoti”
x x
Dzimtas koku veidošanas program. uzstādīšanas pakalpojums uz latvijasdzimtas.lv apakšdomēna un apkašdomēns latvijasdzimtas.lv dzimtas koka mitināšanai, diska vieta 300 MB

x

* Par pārrakstītu ierakstu tiek uzskatīts ieraksts, kur Lietotājs ir pārrakstījis vismaz 70% no ieraksta aiļu satura (atkarībā no dokumenta veida), kas attiecināms uz pārrakstāmās personas informāciju.