Luterāņu draudžu grāmatas

ĀDAŽU DRAUDZE
BALDONES DRAUDZE
CARNIKAVAS DRAUDZE
DALBES DRAUDZE
RŪJIENAS ZIEMEĻU DRAUDZE

Tautas skaitīšana

RŪJIENAS PAGASTS

Kā pārrakstīt avotus vietnē
Kā pārrakstīt avotus no Raduraksti